Kaupunkistrategian keskiössä helsinkiläisten hyvinvoinnin vahvistaminen ja eriarvoisuuden torjunta

Tiedote:

Helsingin kaupunkistrategiasta käytävät neuvottelut on saatu suurimpien valtuustoryhmien toimesta päätökseen. SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen tärkeimpien tavoitteidensa näkymiseen strategiassa ja kannattaa strategian hyväksymistä.

Helsingin kasvu on tuonut pääkaupungin toimintaan ja kaupungin päättäjille paljon uusia haasteita. Ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja eriarvoistuminen ovat tulevalla valtuustokaudella myös Helsingin kaupunkistrategian keskiössä.

”Valtuustokaudella toteutetaan SDP:n esitys 2-vuotisesta koronan elpymisohjelmasta. Lisärahoituksella panostamme hoitojonojen purkamiseen, terapiatakuun toteuttamiseen ja koulujen oppimisvajeen paikkaamiseen”, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma painottaa.

Alueellinen eriytyminen on Helsingin suurimpia haasteita. Eriytymisen uhkaan tullaan puuttumaan kaupunkilaisia kuunnellen ja tutkimusyhteisöä hyödyntäen.

”SDP:n tavoitteesta Helsinki jatkaa pitkäjänteistä työtä tasa-arvoisen kaupunkikehityksen puolesta. Tulevalla kaudella panostuksia suunnataan erityisesti Malminkartano-Kannelmäessä, Malmilla, Mellunkylässä sekä Vuosaaren alueella. Tasa-arvoa vahvistetaan myös varmistamalla, että jokainen lähipäiväkoti ja -koulu on lapselle paras paikka oppia”, Heinäluoma iloitsee.

Ilmastokriisin torjuminen on ihmiskunnan yhteinen haaste, jonka puolesta Helsinki tekee kunnianhimoisesti töitä. Ilmastonäkökulma otetaan läpäisevästi osaksi kaikkea päätöksentekoa.

”Olen ylpeä, että otamme ilmastovastuun Helsingissä vakavasti ja aikaistamme hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030. Pääkaupunkimme suurena haasteena on kestävän kasvun vaaliminen. Se vaatii parempaa tasapainoilua asuntorakentamisen ja luontoarvojen välillä. Strategiassa linjataan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeydestä ja haluamme huolehtia siitä, että kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon”, Heinäluoma päättää.

Jaa kirjoitus