Karkottamismenettelyä seksuaalirikoksista rangaistujen osalta tulee nopeuttaa

Jokainen uusi seksuaalirikos on yksi liikaa. Kyseiset rikokset ovat aina vakavia, oli rikoksen tekijä taustaltaan kuka vain. Valtion tulee toimissaan panostaa näiden rikosten selvittämiseen ja ennalta ehkäisyyn kaikin mahdollisin keinoin. SDP:lle on tärkeää, että oikeudenkäyntien kokonaiskestot yleisesti lyhenevät sekä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien toteutuminen turvataan.


Eduskunta äänesti tänään seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttamista ja karkotusta koskevasta kansalaisaloitteesta. Kansalaisaloite oli kerännyt merkittävän määrän allekirjoituksia taakseen. Tämä on ymmärrettävää, sillä pitkittyneet käsittelyprosessit ovat kansalaisten turvallisuuden tunteen, yleisen oikeustajun, rikosten uhrien ja asianomaisen henkilön oikeusturvan kannalta ongelmallisia. Eduskunta edellyttikin päätöksessään, että hallituksen tulee huolehtia seksuaalirikoksiin ja törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten nopeasta ja tehokkaasta maasta poistamisesta. Myös uhrien oikeusturvaa on parannettava tekemällä käsittelyprosesseista sujuvampia.


Jo Suomen nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa rikoksiin syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamisen suhteellisen kevein perustein. Maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut tai Suomen kansalaisuuden menettänyt, rikokseen syyllistynyt ulkomaalainen, jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta tai jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin.


Seuraavaksi hallituksen tulee ryhtyä toimiin pitkien prosessien lyhentämiseksi ja seksuaalirikollisten nopeaksi maasta poistamiseksi. Suomen pitää myös ottaa käyttöön kansainvälisen suojeluaseman poistaminen seksuaalirikoksista tuomittujen kohdalla. Nykyisin tämä ei ole mahdollista, koska Suomi ei ole ottanut tämän mahdollistavaa EU-direktiiviä käyttöön. Eduskunnan hallintovaliokunta edellytti yksimielisesti, että hallitus ottaa direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Toivottavasti tämä korjaus tehdään nopealla aikataululla.

Jaa kirjoitus