Huoltovarmuustalkoot tehdään yhdessä – Asuinrakennusten omistajille merkittävä tuki vihreään energiasiirtymään

Varautumisen ministerityöryhmä on päättänyt tänään merkittävästä pientalojen lämmitysratkaisujen avustusmäärärahasta. 72 miljoonan euron suuruisella lisämäärärahalla vuosille 2022–2023 mahdollistetaan asuinrakennusten irtaantuminen öljylämmityksestä. Lisäksi kaukolämpöjärjestelmään liittyminen tehdään mahdolliseksi kaasu- tai öljylämmityksestä luovuttaessa. Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ELY-keskusten toimintaresursseja vahvistetaan.

– Asuinrakennuksen omistaja voi jatkossa tehdä omassa kodissaan huoltovarmuutta vahvistavia toimenpiteitä sekä edistää vihreää siirtymää. Tämä avustusmääräraha on tärkeä tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa meidän tulee irtaantua nopeasti venäläisistä fossiilisista energianlähteistä, taustoittaa Eveliina Heinäluoma.
Lisäksi asuinrakennusten energia-avustukseen kohdistetaan valtion asuntorahastosta vuosina 2022–2023 100 miljoonaa euroa. Tällä määrärahalla pidetään yllä hyvin toimivaa energia-avustusjärjestelmää ja siihen lisätään mahdollisuus tukea siirtymää matalalämpöiseen kaukolämpöä tukeviin laitteistoihin.

– On tärkeää, että luomme kannusteita rakennusten omistajille tehdä energiatehokkuutta parantavia toimia. Rakentamismääräykset asettavat energiatehokkuudelle minimitason, mutta tällä avustuksella tehokkuutta voidaan nostaa entistä kestävämmälle tasolle, kertoo Eveliina Heinäluoma.

Päätöksen yhteydessä hallitus linjasi myös julkisten kiinteistöjen lämmitysratkaisujen lisätuesta. Kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen öljy- tai kaasulämmityksestä luopumisen avustusmäärärahoja korotetaan 10 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Lisäyksellä on tarkoitus vastata tuki-intensiteetin muutoksesta aiheutuvaan kysynnän kasvuun.

Jaa kirjoitus