Holhous- ja edunvalvontapäätökset saatava kohtuullisessa ajassa

Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston palvelut ovat olleet ruuhkautuneet jo useiden kuukausien ajan. Moni on joutunut jonottamaan esimerkiksi holhous- ja edunvalvonta-asioiden käsittelyä aiemman neljän kuukauden sijaan jopa kuusi kuukautta.

– Tilanne on kohtuuton sellaisten asiakkaiden tapauksissa, joissa esimerkiksi terveydentilan takia vaadittaisiin nopeasti edunvalvoja hoitamaan asioita. Haasteita on tuottanut kattavan digitaalisen toiminnan puute, jonka vuoksi moni asia käsitellään manuaalisesti, taustoittaa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).

Koronavirustilanne on vaikuttanut Digi- ja väestötietoviraston rahoitukseen. Valtion rahoituksen lisäksi virasto toimii muun muassa väestötietojen myymisestä kertyvillä tuloilla. Taloudellisen toimeliaisuuden väheneminen Suomessa on vähentänyt viraston tuloja noin neljällä miljoonalla eurolla. Se on viivästyttänyt kehityshankkeita ja estänyt lisähenkilökunnan palkkaamista.

– Ei voi olla niin, että sairaiden tai toimintakyvyttömien ihmisten asioiden hoito keskeytyy tai viivästyy viraston resurssipulan takia. Asiaan on saatava nopeasti muutos. Tästä syystä olen esittänyt tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten hallitus aikoo varmistaa, että Digi- ja väestötietoviraston asiakkaat saavat asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa, sanoo Eveliina Heinäluoma.

Digi- ja väestötietovirasto tekee sisäisesti toimia tilanteen ratkaisemiseksi, mutta tarve lisäresurssoinnille henkilöstömäärän nostamiseksi on ilmeinen. Jonot tulee saada kohtuullistettua parantamalla digitalisointia ja nostamalla henkilöstömäärää.

Jaa kirjoitus