Helsinki tuo kotihoidon pysäköinnin edistämisen konkretiaan!


Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä helpottavat säännökset tulivat voimaan 1.6.2020 uuden tieliikennelain myötä. Asiakokonaisuus on käsittelyssä kaupunkiympäristölautakunnassa huomenna tiistaina.


Pysäköintitunnusta esitetään otettavaksi käyttöön koko kaupungin alueella. Tunnuksen avulla parannetaan kotihoidon ja muiden vastaavien kotiin tuotavien palveluiden työntekijöiden pysäköintimahdollisuuksia.


Asian eteneminen on merkittävä asia sekä asiakkaiden että työntekijöiden kannalta. Pysäköinnin helpottuessa aikaa asiakastyöhön jää enemmän.


Asia etenee lautakunnasta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Pysäköintitunnus on otettavissa käyttöön alkuvuodesta 2021, viimeistään kolme kuukautta kaupunginhallituksen asiasta tekemän lopullisen päätöksen jälkeen. Tarkka aikataulu riippuu pysäköinninvalvonnan järjestelmien aikataulusta.

Jaa kirjoitus