Helsinki etulinjassa terapiatakuun toteuttajana

Mielenterveyden häiriöt ovat tällä hetkellä yleisin sairaspoissaolojen syy. Tutkimusten mukaan noin joka viides sairastuu elämänsä aikana mielenterveyden häiriöön. Yli puolet hoitoa tarvitsevista jäävät kokonaan vaille hoitoa.

Kaikkialla Suomessa haasteena on liian pitkät jonotusajat. Kun apua ei saa nopeasti, oireet pahentuvat ja myös hoito vaikeutuu. Tähän on saatava muutos.

Kansalaisaloite Terapiatakuusta ehdottaa lakimuutosta, jonka myötä kaikille suomalaisille taattaisiin nopea pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Tavoitteena tulisi aloittaa laadukas oireen mukainen hoito kuukauden sisällä avun hakemisesta. Kannatan kansalaisaloitteen tavoitetta ja toivon, että sekä nykyinen että tulevat hallitukset ottavat mielenterveyden ongelmat vakavasti.

Kuntien työ on jo alkanut

Myös paikallisella työllä on suuri merkitys. Moni kunta ja alue onkin lähtenyt edistämään terapiatakuun toteutumista etupainotteisesti. Esimerkiksi HYKSin erityisvastuualue – HUS, Uudenmaan tulevat sote-alueet, Eksote, Kymsote ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä – ovat aloittaneet Terapiat etulinjaan -hankkeen. Sitä on rahoitettu sote-uudistukseen liittyvillä valtionavustuksilla.

Terapiat etulinjaan -hankkeessa hoitojen painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle. Tavoitteena on, että apua tarvitseva saa kuukauden sisällä terapiaa joko kasvotusten tai netissä. Nuorille ja aikuisille halutaan taata apu jo perustasolla. Tämä mahdollistetaan mm. kouluttamalla etulinjan ammattilaisia käyttämään lyhytterapeuttisia hoitomenetelmiä.

Helsinki voi olla ensimmäinen terapiatakuun toteuttaja

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti helmikuussa yksimielisesti, että matalan kynnyksen keskusteluapua tarjoavia Mieppi -palveluita perustettaisiin lisää. Ajatuksena on, että aina kun uusia suurempia terveys- ja hyvinvointikeskuksia suunnitellaan, pitäisi ottaa huomioon Miepit. Nyt niitä on Kalasatamassa ja Myllypurossa. Lautakunta lausui myös, että Helsinki tavoittelee terapiatakuun toteuttamista vuonna 2022. Kyseessä ei ole vielä kuitenkaan lopullinen päätös.

Hoitotakuun toteuttaminen yhdessä terapiatakuun kanssa mahdollisimman nopeasti on helsinkiläisten hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeää. Kaupungin olisi hyvä edetä asiassa nopeasti.

Jaa kirjoitus