Helsinki edistää terapiatakuuta

Mielenterveystekoja. Niitä on vaadittu ja odotettu päättäjiltä syystä. Mielenterveyteen liittyvät huolet ovat lisääntyneet viime vuosina, eikä koronavirustilanne ole tilannetta helpottanut vaan suorastaan kriisiyttänyt. Etenkin lasten ja nuorten hätä on ollut kuluneen vuoden aikana suuri ja tähän hätään tulee vastata.

Nyt onkin ilo todeta, että Helsinki päätti viime viikolla ottaa käyttöön terapiatakuun ensimmäisenä kaupunkina Suomessa. Tavoitteena on, että hoitoon pääsee kahdessa viikossa. Haluamme Helsingissä puuttua jatkossa ajoissa ihmisten jaksamiseen liittyviin haasteisiin sekä ennaltaehkäisemään vakavampia sairastumisia. Vielä siihen ei ole kyetty, mutta nyt tämän toteutumiseksi asetetaan askelmerkit.

Terapiatakuu pyritään saamaan voimaan Helsingissä jo ensi vuoden alusta alkaen. On tärkeää, että sen toteuttamiselle varataan riittävät määrärahat ja hyödynnetään tällä valtuustokaudella käyttöönotettujen matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppien hyviä kokemuksia ja laajennetaan käytäntö kaikkialle kaupunkiin.

Tekoja on luvassa myös valtakunnan tasolla. Osana sote-uudistusta on valmisteilla perusterveydenhuollon hoitotakuu. Tämä tarkoittaa, että hoitoon tulisi jatkossa päästä seitsemässä päivässä. Tämä koskisi kaikkien, sekä fyysisten että psyykkisten terveysongelmien hoitoa. Terapiatakuu on siis toteutumassa myös valtakunnallisesti osana palveluiden kokonaisuudistusta.

Lisäksi merkittävä kokonaisuus on kansallinen mielenterveysstrategia vuosille 2020-2030. Mielenterveyspalveluiden saatavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta apua on saatavilla kaikenikäisille perusterveydenhuollossa sekä varmistamalla myös, että yhteistyö erikoissairaanhoidon puolelle on sujuva.

Hallitus vahvistaa myös muun muassa kuntien mielenterveysosaamista sekä ottaa opiskeluhuollossa käyttöön yleisempien mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvia menetelmiä. Tämä tarkoittaa sitä, että nuorten masennus- ja ahdistusoireisiin pyritään vastaamaan entistä nopeammin ja matalalla kynnyksellä.

Kaikkein tehokkainta mielenterveystyötä on ehkäisevä työ. Aikaisemmin se on ollut tavoite, mutta nyt se on tekoja, joita tehdään usealla eri saralla. Pitämällä huolta mielenterveyspalveluista, varmistamme, että kaikilla on voimavarat selviytyä kohdalleen tulevista haasteista ja tavoitella unelmiaan.

Jaa kirjoitus