Helsingin vuoden 2019 budjetissa toteutuu oikeudenmukainen tasapaino

Helsingin kaupunginhallitus on tänään vahvistanut budjettisovun ensi vuoden talousarviota koskien. Budjetissa näkyy vahva SDP:n kädenjälki.

SDP:n valtuustoryhmä esitti alkuvuodesta maksuttoman toisen asteen edistämistä Helsingissä. Nyt ensi vuoden talousarvion kohdalla kaupunki on päättänyt suunnata kahden miljoonan euron määrärahan toisen asteen maksuttomuuden edistämiseen. Tämän lisäksi Helsinki esittää valtiolle, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman toisen asteen koulutuksen kokeilualue.

SDP:n ajama maksuttomat opiskeluvälineet toisen asteen opiskelijoille toteutuu nyt konkreettisesti sille varatun määrärahan voimin. Sosialidemokraattien valtuustoryhmä piti tärkeänä, ettei määräraha ole pois koulujen resursseista ja nyt tämä tavoite toteutuu. Helsinki ottaa nyt määrärahan turvin ensimmäiset askeleet kattaakseen lukion ja ammatillisen koulutuksen oppimateriaalien ja työvälineiden kustannukset helsinkiläisille nuorille.

Maksuton toinen aste on tasa-arvoteko, joka kitkee eriarvoistumista, parantaa nuoren mahdollisuuksia pärjätä työelämässä ja lisää suomalaisen yhteiskunnan menestysmahdollisuuksia. Se on myös konkreettinen teko köyhyyden periytymisen estämiseksi. Nuoren kohdalla perheen vähävaraisuus ei saisi vaikuttaa hänen kouluttautumismahdollisuuksiinsa.

Ensi vuonna parannetaan myös ikäihmisten kotihoidon palvelua sekä terveysasemien saatavuutta. Sosiaali- ja terveyspalveluihin suunnataan suurin osa lisämäärärahoista.

Tulevaisuudessa lähes joka neljäs helsinkiläinen on yli 65-vuotias. Palveluita tarvitsevien ikäihmisten määrän kasvu niin kotihoidossa kuin tehostetuissa asumispalveluissa edellyttää vastaavasti lisäyksiä henkilöstömääriin. Talousarviossa päätettyjen lisäresurssien voimin pystytään myös vanhusten hoitoa toteuttamaan laadukkaammin.

Kaupungin budjetissa huomioidaan myös keskustakirjasto Oodin avautuminen ja varmistetaan, ettei Oodi vähennä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan palveluja, kuten kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja. Helsinkiläiset ovat pitkin syksyä olleet yhteydessä ja kertoneet huolestaan nuorisotalojen, lähikirjastojen ja liikuntapaikkojen tulevaisuudesta. Kaupunkilaisille tärkeiden palvelujen puolustaminen kannatti, sillä jääkenttien jäädyttäminen jatkuu ja kirjastojen aukioloajat säilyvät nykytasolla.

Helsingin vuoden 2019 budjetissa näkyy vahva halu taata kaupunginosien tasa-arvoinen kohtelu ja parantaa lähiöiden viihtyisyyttä. Ensi vuonna käynnistyy Itäkeskuksen kaupunginosan käynnistämistyö, jonka osana tehdään myös Itäväylän ja Kehä I risteysalueen liikennesuunnitelma.

Tämä on hieno uutinen Itä-Helsingille, jossa on pitkään odotettu kaupunginosakeskustan kehittämisen käynnistymistä! Itäkeskuksen kehittäminen oli myös keskeinen tavoitteeni viime kuntavaalien yhteydessä. Tuloksia siis syntyy!

Jaa kirjoitus