Helsingin vuoden 2018 valtuustotyöskentelyn tilinpäätös

Vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi valtuustotyöskentelyn vuosi. Vuoteen mahtui paljon ja nyt on aika tehdä vuoden tilinpäätös.

Vuosi käynnistyi SDP:n ryhmän jättämällä ryhmäaloitteella, jossa esitimme Helsinkiin toisen asteen maksuttomuutta. Maksuttomuus tarkoittaisi, ettei ammatillisen ja luokiokoulutuksen opiskelijoiden tarvitsisi maksaa opinnoissaan tarvitsemistaan opiskelu- ja työvälineistä.

Vuoden aikana ryhmäaloitteen eteen tehty kantoi tulosta syksyn budjettineuvottelujen yhteydessä, joissa päätettiin 2 miljoonan euron määrärahan varaamisesta maksuttomuuden edistämiseen. Ryhmämme piti tärkeänä, ettei määräraha ole pois koulujen resursseista ja nyt tämä tavoite toteutuu. Helsinki ottaa vuoden 2019 syksyllä määrärahan turvin ensimmäiset askeleet kattaakseen lukion ja ammatillisen koulutuksen oppimateriaalien ja työvälineiden kustannukset helsinkiläisille nuorille.

Tämän lisäksi Helsinki esittää yhteisvoimin Vantaan ja Espoon kanssa valtiolle, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman toisen asteen koulutuksen kokeilualue. Helsinki toimii asiassa edelläkävijänä ja toivottavasti pääkaupungin päätös laittaa painetta myös valtion suuntaan. Seuraavan hallituksen tulisi tehdä päätös maksuttomasta toisesta asteesta koko maassa.

Maksuton toinen aste on tasa-arvoteko, joka kitkee eriarvoistumista, parantaa nuoren mahdollisuuksia pärjätä työelämässä ja lisää suomalaisen yhteiskunnan menestysmahdollisuuksia. Se on myös konkreettinen teko köyhyyden periytymisen estämiseksi. Nuoren kohdalla perheen vähävaraisuus ei saa vaikuttaa hänen kouluttautumismahdollisuuksiinsa.

Vuoden työskentelyssä painottuivat myös ikäihmisten palvelujen parantaminen. Helsinki on saanut useina vuosina huomautuksia erityisesti kotihoidon puuttuvista resursseista, joka näkyy työntekijöiden kiireessä ja jakamisessa sekä kotona asuvien vanhusten palveluissa. Ensi vuonna parannetaankin ikäihmisten kotihoidon palvelua sekä terveysasemien saatavuutta. Sosiaali- ja terveyspalveluihin suunnataan suurin osa talousarvion lisämäärärahoista.

Helsinkiläiset ovat päässeet myös nauttimaan kaupungin kulttuuritarjonnan lisääntymisestä, kun vuoden aikana on avattu sekä Amos Rex että keskustakirjasto Oodi. Oodi on pitkäjänteisen suunnittelun ja päätöksenteon tulosta. Upea keskustakirjasto on kaupunkilaisten uusi olohuone, josta löytyy niin kirjoja, lasten satutunteja, kaupunkiverstas kuin myös kahvilatunnelmaa.

Helsingin eri kaupunginosien tasa-arvoinen kehittäminen on ollut pitkään SDP:lle tärkeä lähtökohta. Vuoden 2018 aikana olemme painottaneet lähiöiden viihtyisyyden parantaminen. Ensi vuonna käynnistyykin merkittävä Itäkeskuksen kaupunginosan käynnistämistyö, jonka osana tehdään myös Itäväylän ja Kehä I risteysalueen liikennesuunnitelma.

Helsinki kasvaa hurjaa vauhtia, keskimäärin 8 000 asukkaan vuosivauhtia. Tämä asettaa haasteita päätöksentekijöille, jotta pysymme kasvun vauhdissa mukana päiväkotien, liikuntakenttien ja terveysasemien rakentamisessa. Lähipalvelut ovat SDP:n ajamassa politiikassa tärkeä lähtökohta ja niiden puolesta aiomme tehdä töitä myös vuonna 2019.

SDP:n valtuustoryhmän puolesta kiitokset kaikille vuodesta 2018! Valtuustotyöskentely jää joulun ajaksi tauolle ja jatkamme tammikuun alussa tasa-arvoisen Helsingin eteen tehtävää työtä.

Jaa kirjoitus