Helsingin terveysasemien kiireettömän hoidon jonot on purettava

Helsingin terveysasemien jonoista on puhuttu viimeisten viikkojen aikana. Jonot ovat kestämättömän pitkät. Vuosaaressa aikaa joutuu odottamaan jopa 90 päivää, Kontulassa 60 ja Haagassakin 44 päivää. Kaupungin on saatava tilanteeseen muutos.

SDP:n valtuustoryhmä esittää tammikuussa Helsingin kaupunginvaltuustossa jättämässään ryhmäaloitteessa, että kiireettömässä asiassa terveysasemille tulee päästä hoitoon viikossa ja että kiireettömän hoidon tilanteesta Helsingin perusterveydenhuollossa tehdään kattava selvitys.

Terveysasemilla on yleistymässä tapa ratkaista mahdollisimman moni ongelma heti, kun potilas ottaa yhteyttä. Tämä on hyvä asia. Kuitenkin kaupunkilaisten on tietyissä tilanteissa päästävä vastaanotolle eikä etänä asioiminen onnistu kaikilta. Pelkkä jonojen poistaminen ei yksin riitä, vaan hoidon laadusta tulee pitää kiinni: Etäkontaktien käyttö ei saa johtaa tilanteeseen, jossa tilastot hoituvat mutta sairaudet eivät.

Jonotilanteesta tulee raportoida säännöllisesti. Kaupungin tulee julkaista tiedot myös niistä kontakteista, joissa aikaa ei ole pystytty potilaalle antamaan, vaikka tämä sitä tarvitsisi.

Osalla terveysasemista jonot ovat kohtuulliset. Sitä, mikä ei ole rikki, ei pidä korjata. Selvää kuitenkin on, että Helsingin terveydenhuoltoon pitää myös panostaa resursseja eikä jonotilanne ratkea pelkästään muiden asemien toimintaa tehostamalla tai terveysasemia ulkoistamalla.

Niukat voimavarat huonontavat terveysasemien houkuttelevuutta työpaikkoina. Ammattilaisille pitää antaa mahdollisuus hoitaa työnsä hyvin. Helsingin kaupungin terveysasemat eivät saa muuttua viimeisiksi paikoiksi, jonne tullaan töihin, kun muualle ei pääse.

Kiireetön hoito on terveysasemien perustehtävä

Kiireetön hoito on terveysasemien perustehtävä. Hoidon jatkuvuuden tärkeydestä eli lääkärien ja hoitajien pysymisestä samana perusterveydenhuollossa on lääketieteellistä näyttöä. Hoidon jatkuvuudesta hyötyvät varsinkin monisairaat potilaat. Jatkuvuus ei voi toteutua, jos hoitoon ei pääse ollenkaan. Terveysasemien jonojen purkaminen on aloitettava viipymättä, jotta helsinkiläisille voidaan taata pitkät hoitosuhteet omilla terveysasemillaan.

Kiireetön hoito on perusterveydenhuollon ydintehtävä. Helsingin terveysasemien jonojen purkaminen on aloitettava viipymättä.

Teksti julkaistu Helsingin uutisissa: https://www.helsinginuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/4469418

Jaa kirjoitus