Helsingin on tuettava hiilineutraaleja lämmitysratkaisuja

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Määrätietoisilla uudistuksilla ja yhteistyöllä energiantuotannossa, yhdyskuntarakentamisessa ja kiertotaloudessa pääsemme kohti tätä tavoitetta. Uudistukset tulevat luomaan kestävää kasvua ja uutta työllisyyttä. On tärkeää, että siirtymä kestäviin energiamuotoihin toteutetaan aina oikeudenmukaisesti niin ja että lämmityksen hinta säilyy helsinkiläisille jatkossakin kohtuullisena.

Kun etsimme vastauksia kestävään lämmön- ja sähköntuotantoon, ovat kuntien energiayhtiöt tässä avainasemassa. Helsingissä työtä on lähtenyt vauhdilla edistämään kaupungin energiayhtiö Helen yhteistyössä Ilmarisen kanssa. Yritysyhteistyön myötä Helsingin Postipuiston uusi asuinalue tulee asettamaan uuden tason uudisrakentamisen energiatehokkuudelle. Yksi alueen uusista asuintaloista tulee lämpenemään ja viilenemään hiilineutraalisti.

Kyseinen rakennus tulee tuottamaan itse tarvitsemansa lämmön ja jäähdytyksen. Tässä hyödynnetään maalämpöä, jäteveden hukkalämpöä ja päivittäistavarakaupan lauhteita. Lisäksi aurinkopaneelit vähentävät kiinteistön ostosähkön määrää. Eri lämmönlähteet tulevat täydentämään kaukolämmitystä ja kokonaisuus mahdollistaa kunakin vuoden aikana mahdollisimman hiilineutraalin kokonaisuuden.

Kyseessä on askel kohti hiilineutraaleja asuintaloja. Tämä on uusi toimintamalli, jonka onnistumisista on syytä ottaa mallia muuallakin Helsingin uudisrakentamisessa. Helen on ilmoittanut, että yhtiö pyrkii lähivuosian kasvattamaan hajautettujen energiatuotantoyksiköiden määrää.

Maalämmön ja aurinkoenergian laajemmalla hyödyntämisellä asumiskiinteistöissä, kuntalaiset voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Helenin ja Ilmarisen kehittämä energiaratkaisu soveltuu eri kokoisiin kiinteistöihin ja alueisiin, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa ympäristöystävällisemmän kodin hankinnan laajemmasta valikoimasta. Pidän tärkeänä, että Helsingin kaupunki on tulevalla valtuustokaudella vauhdittamassa kestäviä energiaratkaisuja ja oikeudenmukaista siirtymää.

Jaa kirjoitus