Göteborg näyttää esimerkkiä liikenteen päästöjen vähentämisessä

Siirtymä ilmastoneutraaleihin kaupunkeihin edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa innovaatioiden edistämiseen. Kaupunki ei yksin pääse vielä pitkälle, vaan sidosryhmien välisellä yhteistyöllä on valtava merkitys.

Göteborg näyttää tässä muille Pohjoismaiden suurkaupungeille mallia. Göteborg on Helsingin tavoin maansa suurin satamakaupunki, joka pyrkii täyteen päästöttömyyteen vuoteen 2030 mennessä. Samalla Göteborg ja sen alue kasvaa. Lisäksi matkailijoiden sekä muiden kävijöiden määrän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Haaste päästöttömyystavoitteessa on näin entistä haastavampi. Tilanne muistuttaa pitkälti Helsingin tilannetta kasvun ja hiilineutraalisuustavoitteiden osalta.

Göteborgin tavoitteena on, että kaikki Göteborgin Green City Zone -alueella tai sieltä lähtevät ajoneuvot kulkevat ilman päästöjä 2030 mennessä. Tavoitteena on rakentaa toimiva infrastruktuuri, joka mahdollistaa ilmastoneutraalit kuljetusvalinnat sekä helpottaa näin yritysten että asukkaiden ja vierailijoiden jokapäiväistä elämää.

Tavoitteisiinsa pääsemiseksi kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä ruotsalaisen autovalmistaja Volvon kanssa. Volvo aikoo testata ja ottaa käyttöön tekniikoita ja palveluita esimerkiksi sähköistämisen, jaetun liikkuvuuden, itsenäisen ajamisen sekä turvallisuuden alalla. Kaupunki puolestaan luo innovaatioiden toteuttamiselle edellytykset alueiden käytöstä päättämällä.

Ilmastonmuutoksen torjunta on uudelle teknologialle mahdollisuus. Kaupungeilla on mahdollisuus ja jopa vastuu tehdä työtä tulevaisuutemme eteen yhteistyössä teknologiaa kehittävien ja luovien toimijoiden kanssa.

Jaa kirjoitus