Ovaska ja Heinäluoma: Euroopan talouden nopea elpyminen on myös Suomen etu

Kannanotto:

Eurooppalainen talouskeskustelu on käynyt viime viikkoina vilkkaana. Marinin hallitus on pääministerin ja valtiovarainministerin johdolla tuonut selvästi esille myös Suomen hallituksen EU-linjaa. Suomen etuna on EU:n ja euroalueen vakaus sekä nopean elpymisen tie. Samanaikaisesti hallitus on painottanut, että kriisin keskelläkin jäsenmaiden tulee sitoutua vastuulliseen taloudenpitoon ja noudattaa periaatetta, jossa jokainen maa on vastuussa omista veloistaan.

Suuren valiokunnan jäsenet Eveliina Heinäluoma (sd) ja Jouni Ovaska (kesk) kiittävät ministereiden toimintaa poikkeuksellisen kiireen keskellä: ”Eduskunta on pidetty hyvin informoituna, ja pääministeri ja valtionvarainministeri ovat edustaneet Suomea suuren valiokunnan ennakkoon hyväksymän eduskunnan kannan mukaisesti.”
 
”Kriisinkin keskellä on syytä muistaa, että myös se on arvokasta, että on olemassa maita, jotka ovat pyrkineet noudattamaan EMU-kriteerejä. Jos näin ei olisi, ei olisi myöskään nykyisenkaltaista kykyä auttaa”, kansanedustajat muistuttavat  
Kansanedustajien mukaan pitkällä aikavälillä on tärkeää, että jäsenmaat noudattavat vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Vastuulliseen talouspolitiikkaan kuuluu, että myös tarvittavia rakenneuudistuksia ja tulevaisuusinvestointeja tehdään. Jokainen velka on maksettava takaisin jossain kohtaa.
 
Komissiolta odotetaan tällä hetkellä esitystä unionin jäsenmaiden taloudelliseen elpymiseen suunnattavasta elpymisrahastosta. Rahaston koosta, käyttökohteista, mallista tai kestosta ei ole vielä tarkempia yksityiskohtia. Saksan ja Ranskan esitys 500 miljardin euron elvytysrahastosta ei saa sellaisenaan kansanedustajakaksikolta tukea. He myös peräänkuuluttavat elpymisrahaston rakentamista oikeudellisesti kestävälle pohjalle.
 
”Suomen tulee muodostaa kantansa komission esitykseen omista lähtökohdistaan ja tavoitteistaan. Suomelle on tärkeää, että koko Eurooppa nousee nykyisistä vaikeuksista ja että kaikki jäsenmaat sitoutuvat vastuulliseen valtiontalouden hoitoon. Kyse ei ole vain solidaarisuuden osoituksesta vaan kaikkien jäsenmaiden etujen mukaisesta kestävästä kasvupolitiikasta.  Pidämme tärkeänä, että myönnettävänä tuki on ensisijaisesti lainamuotoista, selkeästi ehdollista ja huomio on työllisyyden vahvistamisessa, talouden uudistamisessa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Nyt tehtävän ratkaisun tulee olla Suomen vastuiden osalta tarkkarajainen ja kansalaisten nähtävissä sekä sopeutua eduskunnan perustuslakivaliokunnan reunaehtoihin”, kansanedustajat painottavat.

Jaa kirjoitus