Ehdotukseni pohjoismaisesta sääntelystä esteettisille pistoshoidoille etenee

Pohjoismaiden neuvoston sosialidemokraattinen ryhmä on päättänyt esittää ehdotustani esteettisten pistoshoitojen yhteisestä sääntelystä pohjoismaiden neuvostolle. Ehdotukseni mukaan esteettisten pistoshoitojen antaminen rajattaisiin pohjoismaissa vain terveydenhuollon ammattilaisille. Mikäli neuvosto hyväksyy esityksen, se voi antaa asiasta suosituksen maiden hallituksille ja ministerineuvostolle.

– Olemme askeleen lähempänä yhteisiä turvallisen kauneudenhoidon kriteereitä pohjoismaissa. Rajoittamalla esteettisten pistoshoitojen tekemisen vain terveydenalan ammattilaisille, parannamme merkittävästi yksilönsuojaa, sanoo Eveliina Heinäluoma asian edistymisestä. 

Tällä hetkellä kaikissa pohjoismaissa kauneudenhoidon asiakkaat eivät voi varmistua esteettisten pistoshoitojen toteuttajan koulutuksesta, mikäli tämä ei ole terveydenhuollon ammattilainen. Suomessa kaikkien muiden täyteaineiden paitsi botuliinin osalta hoitojen tarjoajalta ei edellytetä terveydenalan koulutusta. 

– Suurin osa kauneuden alan yrityksistä ja toimijoista on vastuullisia. Kun jotain menee pieleen, on kyse poikkeustilanteesta. Näiden poikkeustilanteiden turvallisuutta parannettaisiin yhteisellä vahvemmalla sääntelyllä, painottaa Heinäluoma.

Palveluiden laatuun on vaikutettu lähiaikoina EU-tasolla, sillä ammattilaiset ovat jatkossa velvoitettuja ilmoittamaan eri viranomaistahoille vaaratilanteista, jotka ovat johtaneet tai saattaneet johtaa asiakkaan terveydentilan vaarantumiseen. 

– Asiakkaiden kannalta turvallisinta on EU:n uudesta toimesta huolimatta varmistaa, että esimerkiksi komplikaatiotilanteessa ammattilainen pystyy tarjoamaan avun saman tien. Mikäli ammattiosaamista komplikaation hoitoon ei ole, on kyse vakavasta tilanteesta ja tältä tilanteelta asiakkaita täytyy suojella, painottaa Heinäluoma.

Jaa kirjoitus