Asumisneuvonnasta jatkossa apua kaikille ja lähiöohjelma saa jatkoa

Tiedote

Hallitus ohjaa asumisneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen 3 miljoonaa euroa. Asumisneuvontaa tuetaan lisäksi valtion asuntorahastosta 0,9 miljoonalla eurolla.  Avustus kohdennetaan jo olemassa olevan asumis- ja talousneuvonnan laajentamiseen yksityiseen vuokra-asumiseen ja omistusasumiseen.

– Pidän tätä laajentamista erittäin tarpeellisena. Asumisneuvonnan ei tule perustua siihen, minkä tyyppisessä asunnossa ihminen asuu. Neuvontaa tulee saada asumismuodosta riippumatta, jotta vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen määrää voidaan tehokkaasti vähentää. Lisäksi neuvonnalla turvataan asumisen jatkumista vaikeiden tilanteiden yli, taustoittaa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

– Lisäksi asumisneuvonnasta säädetään jatkossa laissa, Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Näin palvelun yhdenvertainen saatavuus kaikkialla Suomessa kyetään varmistamaan jatkossakin, jatkaa Heinäluoma.

Lähiöohjelman viimeinen hankevuosi käynnistyy

Hallituksen lähiöohjelma 2020-2022 tähtää lähiöiden pitkäjänteiseen kehittämiseen, jolla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä parannetaan asuinalueen elinvoimaa. Ohjelmaa jatketaan ensi vuonna Helsingissä eri kehittämishankekokonaisuuksissa Malmilla, Malminkartano-Kannelmäki hankkeessa sekä Mellunkylässä. Valtakunnallisesti lähiöohjelmaan kohdennetaan ensi vuodelle 8 miljoonaa euroa.

Ohjelmalla rahoitetaan erityisesti yhteisöllisiä tiloja, kehitetään valaistusta ja turvallisuutta, viheralueita sekä kevyen liikenteen olosuhteita. Lisäksi panostetaan luonto- ja ulkoilureitteihin sekä katuistutuksiin sekä -kalusteisiin.

– Lähiöavustuksilla toteutettavat investoinnit tähtäävät omalta osaltaan vähentämään asuinalueiden välistä eriarvoistumista, johon täytyy myös vaikuttaa mm. asuntopolitiikan keinoin, päättää Heinäluoma.

Jaa kirjoitus